ศูนย์จำหน่าย Bim100 สนับสนุนโดย AsianLife

091-9149641, 091-5546291, 095-5199246, 095-5199546bim100buddy@hotmail.com

มหัศจรรย์ผลไม้ไทย มังคุด สุดยอดเพื่อภูมิคุ้มกันสมดุล

มหัศจรรย์ผลไม้ไทย มังคุด สุดยอดเพื่อภูมิคุ้มกันสมดุล

มหัศจรรย์ผลไม้ไทย มังคุด สุดยอดเพื่อภูมิคุ้มกันสมดุล

กว่าจะเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากมาย ยาวนานต้อง ผ่านการวิจัยและพัฒนา การนำผลไม้ไทยอย่างมังคุด ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้ มาศึกษาทำการวิจัยจนสามารถสกัดและผลิตออกมาใช้ประโยชน์  เพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล ผ่านการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลได้มาตรฐานและปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณะสุขและใบประกาศนียบัตร  ISO140001:2004

คณะวิจัยและพัฒนา ดังนี้

1. ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเซี่ยน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด(มหาชน)  “APCO”
2. ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพ  ปั้นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ภญ.รองศ.ดร.เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. รองศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. รองศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้ม นิยม) ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

นอกจากผลิตภัณฑ์ ของ  APCO ที่ออกอากาศรายการ BIM100 , สุขและสวย โดย Bim100, สุขอย่างเสรี, ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ จะเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพดีขึ้นแต่อาจมีหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวที่สามารถดูแลท่านตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกซึ่งจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

  • สร้างภูมิคุ้มกัน
  • ลดกระชับสัดส่วน
  • เพื่อความงามเครื่องสำอางค์

ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีหลายตัวทำให้หลายท่านอาจยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดสามารถสอบถามกับทางทีมได้ค่ะ และนอกจากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองที่มีความมั่นคง และรายได้ดีในระยะอันสั้น โดยทีมงานมีหลักแหล่งจริง  ช่วยแนะนำได้ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์  สามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลและปรึกษาสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ค่ะ

 

No Comments

Comments are closed.