ศูนย์จำหน่าย Bim100 สนับสนุนโดย AsianLife

091-9149641, 091-5546291, 095-5199246, 095-5199546bim100buddy@hotmail.com

BIM100 กับ มะเร็งระยะสุดท้าย

BIM100 กับ มะเร็งระยะสุดท้าย

BIM100 กับ มะเร็งระยะสุดท้าย

BIM100 Testimonials กับมะเร็งระยะสุดท้าย Last Stage Cancer

-ตัวอย่าง BIM100 Testimonials ผู้เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ด้วยมะเร็งในปอด ในกระดูกและที่ลิ้น พูดไม่ได้น้ำลายไหลตลอดเวลา ไอเป็นเลือดมาก ปวดทั้งตัว เคลื่อนไหวไม่ได้
-ธันวาคม 2007 หมอให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน มีเวลา 3 เดือนจัดการเรื่องส่วนตัว
-24 กุมภาพันธ์ 2008 เริ่ม Bim อาการดีขึ้นเป็นลำดับ…โดย 4 วัน สามารถลุกขึ้นนั่งเองได้, 10วัน อาการปวดลดลง ลุกยืนขึ้นได้, 24วัน เริ่มออกกำลังกายได้ น้ำลายหยุดไหล พูดสะดวกขึ้น
-8 สัปดาห์ ผลการตรวจเลือดพบว่าเซลล์มะเร็งหยุดแพร่ ผลการตรวจเนื้องอกและมะเร็ง พบว่าเนื้องอก และมะเร็งลดลง ตับอยู่ในสภาพทำงานได้อย่างปกติ
-ปัจจุบัน ขับรถได้ในระยะสั้น ไปชอปปิ้งได้ ออกกำลังกายได้ ไปทานอาหารนอกบ้านได้ เริ่มมีชีวิตอย่างปกติ

รายการ BIM100 แนะนำรู้ไว้ ไกลโรคมะเร็ง
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรมีการเอกซเรย์ดูปอดอย่างน้อยปีละครั้ง ส่วนคนที่สูบบุหรี่ ควรเลิกสูบบุหรี่
นอกจากนี้  ควรเลี่ยงการอยู่ในที่อับอากาศไม่ถ่ายเท หลีกเลี่ยงการดมสารเคมี เขม่าควันที่เผาไหม้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ

No Comments

Comments are closed.